Siirry suoraan sisältöön

Feedbox- Asiakaspalaute

Kerää palaute asiakasvirrasta

Kerää palaute asiakasvirrasta, analysoi ja tee korjaavia toimenpiteitä – tämä kaikki reaaliajassa

” Yritykset, jotka kuuntelevat asiakkaitaan, ovat jopa  60% kannattavampia kuin ne, jotka eivät ”

Digitalisoituminen on muuttanut kuluttajan osto- ja tiedonhankintakäyttäytymistä. Internet, hakukoneet ja sosiaalinen media ovat uudistaneet tapaa hankkia tietoa tuotteista ja palveluista sekä muovanneet ostokäyttäytymistämme kuluttajina. Nyt kuluttaja voi kertoa kokemastaan palvelusta sosiaalisen median kautta miljoonille ihmisille suotuisasti tai epäsuotuisasti.

Modulaarisen arkkitehtuurin avulla voit ottaa käyttöön toimintoja vaiheittain joilla keräät ja analysoit asiakaspalautetta.  Kerätystä datasta louhitaan Business Intelligence työkalulla (FB-BI) raportit jotka on aina käytettävissäsi. Myös dataa voidaan hyödyntää  myös muissa sovelluksissa – se on sinun valintasi.

 Hyödyt:

  • Pilvipohjainen palvelu, voit seurata kerättyä dataa toimipaikkakohtaisesti reaaliajassa
  • Palvelun laadun seuranta käyttöön nopeasti ja tehokkaasti valmiin tietopankin avulla
  • Kaikki hälytykset toimitetaan reaaliajassa missä asiakaskokemus alittaa asetetun kynnyksen

Feedbox – kerää tietoa lähes huomaamattomasti

Feedbox päätelaite – kosketuskäyttöisen tablet tietokoneen sijoitat sinne missä asiakkaat ovat

Paras hetki kerätä palautetta on välittömästi asiakaskokemuksen jälkeen. Kosketuskäyttöinen tiedonkeruuta varten oleva laite antaa asiakkaille mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan heti paikan päällä vastaamalla nopeasti valmiiksi mietittyihin kysymyksiin. Kysymykset ovat muokattavissa kohteen mukaan hallintapalvelun kautta pilvessä, toimipaikka / alue / ketju / aika -tasolla jne. Tämä mahdollistaa yrityksen johdon sitouttamisen vuoropuheluun paikasta riippumatta asiakkaiden kanssa. Vastaukset välittyy reaaliaikaisesti vastuuhenkilölle ja johdolle, myös hälytykset (!) jolloin voidaan aloittaa välittömästi tarvittavat toimenpiteet.

Web- tai mobiili Kysely – houkuttele asiakas antamaan palautetta, totuuden hetki kun ohjaat heitä aloitussivulta palautekyselyyn

Hyödynnä asiakkaan kasvavan web-sovellusten käytön myötä mahdollisuus saada palautetta nopeasti ja helposti, lähes mistä tahansa.  Aloitussivulle pikalinkki kyselyn avulla QR-koodin, URL, hotspot sisäänkirjautumisruudussa jne, ja tarjota asiakkaille kannustin kertoa mielipiteensä.

Feedbox tiedon käsittely (BI) – analysoi, katsele ja muokkaa palautteen dataa, tämän pohjalta voit kehittää käytännöllisempiä toimintoja

Muokkaa palautteen näkymää, missä formaatissa ja kuka tietoa saa käyttöönsä. Asiakaskohtainen Feedbox Index laskee ”tiivistelmä” annettujen arvojen pohjalta, yleistä CEM suorituskykyä jota voit verrata toimialan suorituskykyyn (industry benchmarks). Lisäksi kehittynyt analyysi antaa välineitä ja käytännöllisiä oivalluksia kuten ennustaa asiakaspalvelun ongelmat perustuen kertyneeseen dataan.

FeedBox Ltd. toimii kaikilla maailman manterilla sen päämarkkinan ollessa Yhdysvalloissa. Asiakkaita on varsin laajasti eri sektoreilta kuten pankki, vakuutus, julkinen terveydenhuolto, valtio, lentoyhtiö, kaupan eri toimialueet ja hotelli ja ravintola toimiala.
 
 
Sovi esittely nyt – kokeilet ja päätät sitten