SmartGroup on suomalainen palveluintegraattori.

Feedbox asiakaspalaute reaaliajassa

Reaaliaikainen asiakaskokemuksen seuranta

Kerää palaute asiakasvirrasta, analysoi ja tee korjaavia toimenpiteitä – tämä kaikki reaaliajassa

Digitalisoituminen on muuttanut kuluttajan osto- ja tiedonhankintakäyttäytymistä. Internet, hakukoneet ja sosiaalinen media ovat uudistaneet tapaa hankkia tietoa tuotteista ja palveluista sekä muovanneet ostokäyttäytymistämme kuluttajina. Nyt kuluttaja voi kertoa kokemastaan palvelusta sosiaalisen median kautta miljoonille ihmisille suotuisasti tai epäsuotuisasti.
 
Modulaarisen arkkitehtuurin avulla voit ottaa käyttöön toimintoja vaiheittain joilla keräät ja analysoit asiakaspalautetta. Kerätystä datasta louhitaan Business Intelligence työkalulla (FB-BI) raportit jotka on aina käytettävissäsi. Myös dataa voidaan hyödyntää myös muissa sovelluksissa – se on sinun valintasi.
 

FeedBox Ltd. toimii kaikilla maailman manterilla sen päämarkkinan ollessa Yhdysvalloissa. Asiakkaita on varsin laajasti eri sektoreilta kuten pankki, vakuutus, julkinen terveydenhuolto, valtio, lentoyhtiö, kaupan eri toimialueet ja hotelli ja ravintola toimiala.