Tarjoamme ratkaisuja, jotka tuovat parempaa palvelua asiakkaillemme!
14.4.2016

Autoliikkeen brändimainonta

SmartSign Online Studiolla tehostat brändimainontaaAutoliikkeen brändimainonta saa tukea SmartSignista

Yksittäisten tuotteen kuin myös automerkin brändimainonta kuuluu pitkälti merkittävänä osana tuotteen lanseeraukseen ja ostopäätösten vahvistamiseen. Mainonnalla luodaan mielikuvia ja vahvistetaan brändejä, mutta myös toisinpäin. Mielikuvilla ja brändeillä on suuri vaikutus mainontaan, niin myös automainontaan. Nämä kaksi käsitystä myös liittyvät toisiinsa merkittävän paljon. Mielikuvat ovat jokaisen ihmisen omia käsityksiä asioista kunta taas brändit ovat enemmänkin ihmisten toisilleen luomia käsityksiä.

Mielikuva on tahtoa voimakkaampi! – tiesitkö?

Mielikuvat vaikuttavat paljon siihen, miten brändin luominen onnistuu. Mikäli aiemmat mielikuvat ovat hyvin vahvoja, vaaditaan niiden muuttamiseksi paljon työtä. Hyvin luotu brändi sen sijaan luo ihmiselle positiivisen mielikuvan tuotteesta, mikäli ennakkokäsitykset eivät ole kovin vahvoja. 

Autoliikkeelle SmartSign tuo uusia mahdollisuuksia hyödyntää merkkimainontaa monipuolisesti eri tilanteissa. TV:stä, radiosta ja muista medioista tuttu merkkimainonta jatkuu liikkeessä ja näytöille päivittyvät myös tiedot vaihtoautoista, näin esillä oleva valikoima on aina ajan tasalla. Nykyisin autokaupassa asioidaan monella tavalla, jolloin mainosnäytöt on mahdollista sijoittaa juuri sinne, missä viestin näkyminen on tärkeintä.

Use case: Huollon odotustilassa, joissa palvelunumerolla odotellaan omaa vuoroa, mainosnäytöillä nostetaan esiin lisämyyntituotteita ja tarjotaan samalla ajanvietettä vuoroaan odottavalle asiakkaalle, kunnes oma palvelunumero tulee – samalle mainosnäytölle.

 

LISÄTIETOA